Osteopathie en mijn diensten

Wat is Osteopathie ?

Osteopathie is een vorm van geneeskunde die de nadruk legt op de theorie dat het lichaam een zelf herstellend vermogen heeft, gegeven normale structurele relaties, omgevingsomstandigheden en voeding. ´Tot de basisprincipes van de osteopathie behoren: het benaderen van de mens als een biologische eenheid, het besef van het wederzijds afhankelijk zijn van structuur en functie en de integratie in de therapie van het zelf herstellend vermogen van het lichaam.Waar osteopathie zich onderscheidt van andere manuele behandelwijzen, is dat deze principes worden doorgevoerd in theorie en praktijk. Hierbij kan het aangrijpingspunt in onderzoek en behandeling iedere structuur van het lichaam zijn. Het klinische redeneren heeft als vertrekpunt de ondeelbare biologische eenheid. Het menselijk lichaam kan namelijk alleen als eenheid functioneren. Binnen deze biologische eenheid zijn structuur en functie van elkaar afhankelijk. Iedere structuur  in het lichaam is continu in beweging en kan slechte optimaal functioneren in samenwerking met andere structuren. Een optimale functie kan dus alleen bestaan als de mobiliteit van de structuur het toelaat.


Dysfuncties zijn positief te beinvloeden door het herstel van mobiliteit. Met behulp van kennis van anatomie, fysiologie, neurologie, ambyologie, psychologie en biomechanica zal bij het diagnostische proces de klachten in zo´n breed mogelijk perspectief worden geplaatst. Niet het symptoom staat centraal, maar de mogelijke oorzaak hiervan.


Onderzoek en behandeling

Het 1e bezoek bij een osteopaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vraaggesprek: Osteopathisch onderzoek begint met een vraaggesprek. Het kan zijn dat u hiervoor al een (digitaal) intakeformulier heeft ingevuld. Niet alleen uw klachten worden doorgesproken, er kunnen ook vragen worden gesteld over uw algemene gezondheid: hart en bloedvaten, luchtwegen, eventuele behandelingen uit het verleden, medicijngebruik, overig onderzoek, etc.
 • Veiligheidsonderzoek: De osteopaat stelt zich de vraag of u bij hem aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts.
 • Osteopathisch onderzoek: Indien geen contra-indicaties worden gevonden, continueert de osteopaat het osteopathisch onderzoek. Daarbij wordt het hele lichaam onderzocht op beweeglijkheid. Het gaat de osteopaat dan om vastzittende gewrichten en spieren, een gespannen middenrif of bindweefsel rondom de organen.Zowel het onderzoek als de behandeling voert de osteopaat met zijn handen uit. Deze zijn zo geoefend dat hij, naast de beweeglijkheid van alle grote en kleine gewrichten, ook de positie, vorm en beweging van de organen kan voelen.

 

 • Osteopatische diagnose: Uit het intakegesprek en het lichamelijk onderzoek volgt de (osteopathische) diagnose. Hierin worden één of meerdere bewegingsbeperkingen aangegeven die, eenmaal losgemaakt, de oplossing zouden kunnen zijn voor uw klachten. Het behandelplan wordt individueel vastgesteld en met u besproken. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit met u besproken.
 • Behandeling: Net zoals het onderzoek wordt de behandeling uitsluitend met de handen uitgevoerd om via directe mobilisaties (manipulaties) of indirecte technieken (zeer lichte mobilisaties) de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen.De osteopathische behandeling bestaat uit het opheffen van bewegingsbeperkingen om te komen tot een optimaal functioneren van het lichaam. Een osteopaat geeft het lichaam de ruimte om zichzelf te herstellen. De behandeling is afgestemd op de patiënt en de techniekkeuze waarborgt een veilige en doeltreffende behandeling. Bron: (Nederlandse Vereniging voor Osteoppathie NVO)Vervolgtraject

Bespreek met uw osteopaat hoe de vervolgbehandelingen eruit zullen zien, wanneer u resultaat kunt verwachten en of er een reactie op de behandeling verwacht kan worden, etc.


Voor wie Osteopathie?

De meest voorkomende klachten zijn waarvoor mensen een bezoek brengen aan een osteopaat zijn:

 • Rug- en nekklachten
 • Buikpijnklachten
 • Zwangerschapsklachten
 • Klachten bij baby’s
 • Hoofdpijn en migraine

Veel mensen met chronische rug- of nekpijn hebben baat bij behandeling door een osteopaat. Maar de lijst van klachten waarbij een osteopaat kan helpen is nog veel langer. Ook bijvoorbeeld bij chronische achillespeesklachten, slaapproblematiek of een slechte darmwerking kan onderzoek en/of behandeling door een osteopaat zinvol zijn. 

Tarieven

Hier vind je een gedetailleerd overzicht van mijn diensten en kun je bekijken wat het beste bij je past. Heb je vragen, of weet je niet zeker wat je moet kiezen, neem dan contact op. Ik help je graag de beste oplossing te vinden!


Osteopathie

 • Intake consult osteopathie 60 minuten              €100,00 
 • Vervolg consult osteopathie 45 minuten           € 82,00
 • Vervolg consult kort osteopathie 30 minuten     € 60,00

Voor osteopathie dient U na ieder consult af te rekenen. Dit kan per PIN betaling of contant. Hierna ontvangt U een nota die U in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.  Heeft U vragen over uw persoonlijk pakket? Bekijk dan eerst uw persoonlijke zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar/mutualiteit.

Neem contact op telefonisch of via  e-mail voor verdere vragen.