Osteopathie federatie Belgiƫ

Voor meer informatie omtrent osteopathie en de actuele invulling van de wachtdienst ga naar www.osteopathie.be

Nederlanse Osteopathie Federatie 

Osteopathie is een volwaardige complementaire medische discipline. Uitgebreide medische kennis op minimaal hbo-niveau is essentieel om osteopathie veilig en effectief te kunnen toepassen.

Hiertoe is een academische, medische basisopleiding vereist en voldoende bij- en nascholing.
Alle NOF geregistreerden zijn bevoegd, bekwaam en deskundig in de Osteopathie. Zij hebben een erkende Osteopathie-opleiding gevolgd.

Om dit te waarborgen is een onafhankelijk kwaliteitsorgaan opgericht, de Nederlandse Osteopathie Federatie. Zij stelt zich ten doel de kwaliteit en deskundigheid binnen de osteopathie te registreren en te bevorderen.

De kwaliteitsnormen van de NOF zijn gebaseerd op de wet BIG, Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, en op de kwaliteitscriteria en reglementen volgens het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg het CBO.

Een bij de NOF geregistreerd osteopaat is een verantwoorde en veilige keuze voor de patiƫnt.

Vergoedingen
Alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen (geheel of gedeeltelijk), afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekeringsvoorwaarden, mits de behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat. Alle bij de NOF geregistreerde osteopaten worden door de zorgverzekeraars erkend.

  • Klik op de foto boven dit stukje tekst voor de website van de NOF. 

Vergoedingen 2023 Osteopathie Nederland

Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer. 

  • Klik op bovenstaande foto voor een link naar een overzicht voor de vergoedingen voor osteopathie in het jaar 2021 vanuit de zorgwijzer. 

Klachten Osteopathie Nederland

In het geval dat U een klacht of opmerking heeft kunt U dit bespreekbaar maken met uw therapeut.

Komt U er samen niet uit, dan kunt U hulp inschakelen van een de daarvoor bedoelde instantie:

  • Klik op de bovenstaande foto voor de brochure klachtenregeling voor osteopathie 


Geschillencommissie Osteopathie Nederland

  • Klik op de bovenstaande foto voor de link voor de Brochure geschillencommissie voor osteopathie.